Vår huvudleverantör av spackel är Scanspac AB, tillverkare av Dalapro och Nordens ledande tillverkare av färdigblandade spackelprodukter för ytbehandling av väggar och tak inomhus.

 

Dalapros spackel tillverkas under ledning av kvalitetssystemet ISO 9001 och av miljöledningssystemet ISO 14001. Målsättningen är att produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel ska vara så liten som möjligt.

 

Instruktionsfilmer