Boverket och försäkringsbolag ställer krav på utrymmen som ska tåla hög belastning av fukt och vatten, dvs våtrum. Måleribranschen har branschregler för våtrumsmålning som uppfyller kraven från Boverket. Reglerna syftar till att säkerställa hög kvalité och lång livslängd på målade ytskikt i våtrum för att minimera risken för fuktskador mm.

 

För att reglerna ska anses uppfyllda får endast avpassade och godkända målningssystem användas samt att målaren som genomför arbetet har behörighet. Målaren får behörighet genom att gå en kurs i våtrumsmålning ”Behörig våtrumsmålare” som tagits fram av Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

 

Våra kurser som vi rekommenderar genomförs via Tikkurila Academy och i år genomförs de runt om i Sverige vid cirka 30-talet tillfällen. Fråga oss i butiken om mer information och hur man anmäler sig.