Vi arbetar för att våra produkter ska vara miljövänliga och ska skapa så liten miljöbelastning som möjligt. Utomhusfärg är ett exempel på en produkt där ett miljömedvetet val gör stor skillnad och där vi väljer Alcros Svanenmärkta produkter. För att klara av en Svanenmärkning krävs det att kvaliteten på produkten är lika bra eller bättre än de produkter som inte har märkningen. Svanen innebär stränga miljökrav på alla delar av innehållet och produktionen.

Här kan du ladda ned foldern “Måla Medvetet” som handlar om Alcros arbete med målning och miljö såväl inomhus som utomhus.