Den vackra glasverandan är blickfånget på det här i övrigt enkla huset med putsfasad. Huset är kulörsatt med 253 Regn (fasad), 201 Äggskal (putsdetaljer) och 101 Äggskal (trädetaljer).

Foto_GronBla_4
Huset har en färgsättning med blågrå putsfasad och vita detaljer i puts och trä. Den ovanliga färgen för den här typen av hus bidrar till att huset får ett lite modernare uttryck.
Fasadfärg: 253 Regn
Putsdetaljer: 201 Äggskal
Trädetaljer: 101 Äggskal
De enfärgade ljusgrå putsytorna kombinerat med mörkare och mer kulörstarka fönster gör att huset ger ett lättare och mer lekfullt intryck. Glasverandan lyfts fram genom färgsättningen i gult och engelskt rött.
Fasadfärg: 256 Kobbe
Fönster/vindskivor/del av veranda: 162 Knäck
Dörr/del av veranda: Faluröd
Den blågrå fasaden ger ett mörkare hus där ljusare grå putsdetaljer ger en mjuk övergång mot de vita fönstren. Glasverandan med milda kontraster mellan vitt och ljusgrått upplevs som lätt och luftig i förhållande till det övriga huset.
Fasadfärg: 252 Blålera
Putsdetaljer: 256 Kobbe
Fönster och del av veranda: 154 Emalj
Del av veranda: 156 Kobbe
En färgsättning med olika nyanser av grått. Den gråvita fasadfärgen är kombinerad med mörkare grå fönstersnickerier, dörrar och vindskivor. Glasverandan är helt vit och blir husets ljusaste del.
Fasadfärg: 278 Duva
Fönster/vindskivor: 130 Åskmoln
Veranda: 101 Äggskal