Den här hustypen med mycket hög grund och utsirade dekorationer är från sekelskiftet men har byggts även under senare tid. Huset är kulörsatt med 159 Akleja (fasad), 155 Duva (detaljer) och 279 Gazell (grund).

Foto_Gul_1
Det ljust gula huset har gråvita detaljer vilket gör att de smälter samman med fasaden, framför allt i starkt dagsljus. Den mörka grunden skapar en stark avgränsning mellan bostads- och källarplan.
Fasadfärg: 159 Akleja
Detaljer: 155 Duva
Grund: 279 Gazell
En kraftigt gul fasadfärg har kompletterats med gräddvita fönster och detaljer. Den varmgrå grunden blir som en stadig bas som särskiljer den från resten av huset.
Fasad/räcke/gavelspets: 161 Bärnsten
Fönster/detaljer: 157 Champinjon
Grund: 288 Grönpeppar
Genom att måla grunden lika ljus som fasaden förändras intrycket av husets proportioner. Det upplevs som resligare och mer enhetligt genom att fönster och fasad smälter samman även på källarplanet.
Fasadfärg: 159 Akleja
Detaljer: 155 Duva
Grund: 278 Duva
Genom att framhäva detaljer med vitt och göra fasaden i en mild gul nyans förändras karaktären. Grunden, som är varmt grå, blir en stadig bas och markerar samtidigt gränsen mot resten av huset.
Fasadfärg: 110 Sahara
Fönster/Knutar/Balkongräcke/Gavelspets: 154 Emalj
Grund: 288 Grönpeppar