Det finns olika typer av textilgolv. Det vanligaste är tuftade mattor, följt av vävda mattor och nålfiltsmattor. Textilgolv gör att ljudet dämpas och det skapar en mjukare och mer ombonad känsla. En annan fördel är att halkrisken minskar. Att lägga en matta i trappan minskar risken för att någon ska halka och slå sig. Moderna textilmattor är lätta att hålla rena och antistatiska. Viktigt när man köper textilgolv är att de är brand-klassade och certifierade enligt GUT (en europeisk miljömärkning av mattor).